Felizgulni egy doboz Marlboro lattan… (via mostantol-fazom)
1 note